SEA – Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv. En av de huvudsakliga riktlinjerna vid föreningens bildande och under åren av verksamhet har varit, och är, att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

Alltsedan den internationella haverikommissionens (JAIC) slutrapport om förlisningen presenterades, och bristfälligheterna i den blev uppmärksammade och hårt kritiserade, har våra ansträngningar riktats mot att få till stånd en ny och oberoende undersökning. Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa Estoniafrågan till ett definitivt och värdigt slut.

Aktuellt

2022-09-02

Besluten som ställer frågor och kan sanningen finnas i hemliga svenska arkiv? Läs mer här.

2021-09-08

SEA stöder det privata initiativet Projekt Estland, som 2021-09-08 offentliggjordes i Tallinn, med målsättningen att, genom en ny opartisk internationell utredning, bringa klarhet i M/S Estonias förlisning. Vår ambition är att genom expertanalyser av nya och befintliga bevis ta fram underlag för en domstolsprövning för fastställande av orsaken till förlisningen, läs mer här.

2021-02-28

SEA:s Remissvar på föreslagen ändring av gravfridslagen, läs här!

Discovery släpper dokumentär, FYNDET SOM ÄNDRAR ALLT

Se DOKUMENTÄREN, 5 avsnitt. SEA kräver i en debattartikel, tillsammans med E-gruppen, att regeringen beslutar om en ny utredning skyndsamt och transparent. Måndagen den 26 oktober kl 20 har dokumentären premiär på Kanal 5. Den sänds också på linjär TV i Estland varje torsdag, torsdag 22/10 visas episod 3.

Dokumentären har fått stort genomslag och igår (2020-11-19) fick Henrik Evertsson stora journalistpriset, Årets avslöjande 2020, med motiveringen: ”Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia”.  Stort grattis Henrik, och hela teamet från Monster i Norge, till en mycket välförtjänt utmärkelse.

PRESSMEDDELANDE 2021-01-27

Idag presenteras rapporten ”The 2021 Estonia Investigation Initiative”. Denna rapport beskriver ett tiotal områden på Estonia som behöver filmas och detaljgranskas. Urvalet är baserat på bildmaterial i den tyska utredningsrapporten, nytt filmmaterial samt vittnesuppgifter från överlevande. Flertalet av dessa områden analyserades aldrig av haverikommissionen JAIC av oklar anledning. Den internationella haverikommissionen sa att man aldrig undersökte skrovet.

Brev till MEDLEMMAR och GENERELL FULLMAKT 2020-11-18, GÅ TILL MEDLEMSINFO.

Regeringen vill inte ha Sanningskommission;

Avslag på ansökan om ekonomiskt stöd, läs brevsvar och avslag på begäran om ny utredning och att få delta i undersökning av vraket, läs brevsvar.

Brev till Sveriges regering, ny utredning, 2020-10-26, läs här!

Brev till Sveriges regering, ekonomiskt stöd, 2020-10-12, läs här!

VAD FÖRSÖKER STATEN DÖLJA KRING ESTONIA? LÄS DEBATTARTIKELN!