Vi kräver att Sveriges regering och riksdag tillsätter en parlamentarisk utredning som fastställer ansvaret för förlisningen.

Vi kräver att Sveriges regering öppnar Analysgruppens utredning SOU 1998:132 och följer rekommendationen att ”omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför Estonia”.

Vi kräver att Sveriges regering beslutar att bärga Estonia för att möjliggöra en fullständig utredning som fastställer orsaken till förlisningen.

SEA – Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

SEA – Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv. En av de huvudsakliga riktlinjerna vid föreningens bildande och under åren av verksamhet har varit, och är, att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

Alltsedan den internationella haverikommissionens (JAIC) slutrapport om förlisningen presenterades, och bristfälligheterna i den blev uppmärksammade och hårt kritiserade, har våra ansträngningar riktats mot att få till stånd en ny och oberoende undersökning. Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa Estoniafrågan till ett definitivt och värdigt slut.

Aktuellt

2023-02-20

Gör om och gör rätt! Brev till regering och riksdag februari 2023.
Läs mer här.

2022-09-02

Besluten som ställer frågor och kan sanningen finnas i hemliga svenska arkiv? Läs mer här.

2021-09-08

SEA stöder det privata initiativet Projekt Estland, som 2021-09-08 offentliggjordes i Tallinn, med målsättningen att, genom en ny opartisk internationell utredning, bringa klarhet i M/S Estonias förlisning. Vår ambition är att genom expertanalyser av nya och befintliga bevis ta fram underlag för en domstolsprövning för fastställande av orsaken till förlisningen, läs mer här.