Andra katastrofer

EXPRESS SAMINA

Nästan på dagen 6 år efter Estonias förlisning, den 26 september 2000 sjunker den grekiska passagerarfärjan Express Samina utanför Paros. Förlisningen sker efter att färjan gått på grund och slitit upp ett hål i undervattenskroppen. Samina sjunker fort efter att de vattentäta utrymmena under bildäck vattenfylls genom hålet i skrovet. Läs rapporten från The Independent Fact Group och diagrammet, upprättat av Margus Kurm, som jämför de båda sjunkförloppen.

 

VARFÖR FLÖT INTE MS ESTONIA UPP OCH NER?

Estonia var en Ro-ro-färja, en typ av fartyg som kombinerar bekvämlighet och stora utrymmen för passagerare med snabbt lastade utrymmen för hjulburen last enligt principen Roll on – roll off.

Fartygstypen har ibland kritiserats ur säkerhetssynpunkt eftersom en stor del av las-ten (bilarna) är placerade ovanför vattenlinjen och därmed minskar fartygets stabili-tet. Omfattningen av trafiken med Ro-Ro-färjor har dock under decennier bevisat att fördelarna med att kunna köra fordon på och av fartygen är större än riskerna.

En tillräckligt stor skada i undervattensskrovet ger samma effekt på ett Ro-ro-fartyg som på ett traditionellt byggt lastfartyg med lastutrymmet nere i skrovet. Båda sjunker.

Med oskadat undervattenskrov blir utfallet ett annat. Om stora volymer vatten kom-mer in på bildäck förlorar Ro-ro-fartyget stabiliteten och slår runt på några minuter för att sedan flyta på den instängda luften i däcken under bildäck.

Estonia hade 18 000 m3 luft i däcken 0 och 1 under bildäck och – enligt haveriutred-ningen – oskadat undervattenskrov.

VAD HÄNDE MED MS LE JOOLA?

Fartygstyp: Bilfärja (Ro-Ro) Antal döda: > 970
Förliste: 26/9 2002 på väg från Casamance till Dakar Senegal, Väst-Afrika
Väder: Storm
Teori: Överlastad Färjan byggd 1990 för max 536 passagerare Transporterade 1 034 personer barn under 5 år och biljettlösa oräknade.
Tid: 3-5 minuter från upprätt läge tills fartyget vände kölen i vädret.

Fartyget flöt sedan upp och ner, bogserades in till Gambia och vändes på rätt köl efter ca en vecka.

Slutsats: Undervattensskrovet intakt

VAD HÄNDE MED MS JAN HEWELIUSZ?

Fartygstyp: Bilfärja (Ro-Ro) Antal döda: 54
Förliste: 14/1 1993 på väg från Swinoujscie mot Ystad.
Väder: Storm med vindbyar upp till 50m/s.
Teorier: – Järnvägsvagn kom loss och slog hål i sidan – Akterrampen öppnades / lossnade / föll av – ’Blåste’ omkull
Tid: Ca 2½ timme från upprätt läge tills fartyget vänder kölen i vädret.

Fartyget flöt sedan upp och ner och sjönk först efter en vecka.

Slutsats: Undervattensskrovet intakt

VAD HÄNDE MED MS ESTONIA?

Fartygstyp: Bilfärja (Ro-Ro) Antal döda: 852
Förliste: 28/9 1994 på väg från Tallinn mot Stockholm.
Väder: Hårt väder – Vindstyrka 15 – 20 m/s.
JAIC:s Vågor slog av för klent dimensionerad bogport.
Teori: Vattenmassor på bildäck krängde fartyget.
Tid: 36 minuter från normalt läge tills fartyget sjunker.

Fartyget försvinner omgående från vattenytan.

En slutsats: Omöjligt utan ett hål i undervattensskrovet

Enligt Haverikommissionen finns det inte något hål i skrovet. Men – officiellt – har inte skrovet undersökts.