Minnesplatser

Estoniamonument i Stora Tuna

I minneslunden på kyrkogården i Stora Tuna, Borlänge står skulpturen Bruten våg till minne av dem som omkom i Estoniakatastrofen.
Konstnären Jörgen Jeschke arbetade i nära samarbete med kyrkan, Metallindustriarbetarförbundet i Dalarna, Borlänge kommun och representanter för de anhöriga. Den brutna vågen är nära tre meter hög och mäter ca fem meter i omkrets. I syfte att fånga den fennoskandinaviska sorgen valde man rödgrå granit som material – den stenbildning som sträcker sig från Åbo i Finland genom Östersjön till Norrtälje.
Bruten våg invigdes 1996 på årsdagen av katastrofen.
Bilden är hämtad från föreningen Konst i Dalarnas hemsida, där Jeschke omnämns.

MinneslundUppsala

Träkors Ersta

Träkors Kapell Skär

Lindesbergs kommuns minnesmonument för de omkommna vid Estonias förlisning ligger på Kungsgatan i Lindesberg