Aktuellt

Aktuell information sorterad i kronologisk ordning

2023-02-20

Gör om och gör rätt! Brev till regering och riksdag februari 2023.
Läs mer här.

2022-09-02

Besluten som ställer frågor och kan sanningen finnas i hemliga svenska arkiv? Läs mer här.

2021-09-08

SEA stöder det privata initiativet Projekt Estland, som 2021-09-08 offentliggjordes i Tallinn, med målsättningen att, genom en ny opartisk internationell utredning, bringa klarhet i M/S Estonias förlisning. Vår ambition är att genom expertanalyser av nya och befintliga bevis ta fram underlag för en domstolsprövning för fastställande av orsaken till förlisningen, läs mer här.

SEA:s Remissvar på föreslagen ändring av gravfridslagen, läs här!

Läs alla remissvaren här!
Bilagan till remissvaret publiceras när artikeln, som nämns i dokumentet, har publicerats i upplaga 1/2021 av JFT

Artikel som analyserar lagen om gravfrid,

läs: svenska English

Andra generationens anhöriga sökes:

Ni som känner till barn till omkomna och överlevande som kan vill engagera sig, be dem skicka ett mail till mig, Åsa Eriksson, erikssonasa73@gmail.com

M/S Estonia-frågan i Estland

Estlands regering har, vid ett kabinettsmöte den 30/1 2020, beslutat att tillsätta en expertgrupp som, senast i slutet av mars i år, skall komma med rekommendationer om hur man skall besvara vårt brev från 2016, läs mer och se nedan under M/S Estoniafrågan i Estland. 2020-10-12, vi väntar svar inom kort, det verkar som att Estland kommer att undersöka vraket genom dykningar!

SvD 2020-11-20:

Den estländske statssekreteraren Taimar Peterkop vill att dykare ska undersöka Estonias vrak före nästa sommar, säger han till dagstidningen Postimees. Men innan det sker vill Estland ha grönt ljus från Sveriges och Finlands regeringar.

Processen

Det blev en framgång i Estland, se bifogade notis från SvD. Domen vann laga kraft den 25/11 2019 eftersom regeringen i Estland inte överklagade. Nu har man 2 månader (60 dagar) på sig att besvara våra frågor i brevet som skickades i oktober 2016. Man måste bemöta påståenden och frågor i detalj, vilket blir intressant att se hur man klarar utan en ny utredning med teknisk undersökning av vraket.
Margus Kurm, som är vår rådgivare i Estland, håller oss informerade om pågående aktiviteter i landet, läs hans kommentarer.

Böcker som kan beställas + silvernål

Betala med Swish till 123 366 2541 eller till PG 25 11-4 och meddela adress så postar vi böckerna.

Vad hände med MS Estonia? (160 kr) Bertil Calamnius 2014.

Estonias fyra gåtor (60 kr) Redaktör Susanna Popova, underlag författat av Knut Carlqvist.

Silvernål (100 kr) märke 18mm diam, nål 50mm