Estoniaaffären / E-gruppen

ESTONIAAFFÄREN

Estonia förliser – 852 människor dör.

Regeringsbeslut: Omkomna eller vrak skall inte bärgas.

Regeringsbeslut: Betongövertäckning – Lag om gravfrid

Haverikommissionen: Klen konstruktion av bogvisiret förorsakade olyckan.

Analysgruppen: Rekommendation – bärga de döda! Avvisas av regeringen.

Regeringen: Ber anhöriga om ursäkt för sitt felaktiga beslut att inte bärga omkomna och tar beslutet en gång till.

Anhöriga, fackliga organisationer, marin expertis m.fl. samt i riksdagsmotioner: Krav på ny haveriutredning. Avslås av regering och riksdag.

Avslöjanden: Förfalskning av dokument, manipulerad videodokumentation samt smuggling av militär materiel.

Europas främsta experter på fartygsstabilitet gör två forskningsstudier av Estonias sjunkförlopp:

Forskarnas rekommendation:
Hela Estonias skrov skall inspekteras och dokumenteras.

E-GRUPPEN

Estoniagruppen i Sveriges Riksdag är en informell grupp som bildades 2001.

Henrik S Järrel är sammankallande och kan kontaktas på info@jarrel.se.

E-gruppen har tagit fram boken Estonias Fyra Gåtor, inför seminariet 28.09.2009. Boken kan beställas från SEA, se under fliken AKTUELLT.