2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuellt 

Estlands regering har, vid ett kabinettsmöte den 30/1 2020, beslutat att tillsätta en expertgrupp som, senast i slutet av mars i år, skall komma med rekommendationer om hur man skall besvara vårt brev från 2016, läs mer och se nedan under M/S Estoniafrågan i Estland. 2020-09-15, ännu inget svar från regeringen i Estland, tålamodet börjar tryta och vi har nu krävt svar senast 2020-10-14 annars går vi tillbaka till domstolen!

M/S Estonia-frågan i Estland
Det blev en framgång i Estland, se bifogade notis från SvD. Domen vann laga kraft den 25/11 2019 eftersom regeringen i Estland inte överklagade. Nu har man 2 månader (60 dagar) på sig att besvara våra frågor i brevet som skickades i oktober 2016. Man måste bemöta påståenden och frågor i detalj, vilket blir intressant att se hur man klarar utan en ny utredning med teknisk undersökning av vraket.
Margus Kurm, som är vår rådgivare i Estland, håller oss informerade om pågående aktiviteter i landet, läs hans kommentarer.
Det blev en intressant vår, men inte vad vi väntade på, nu står vår förhoppning till hösten, estniska regeringens och parlamentets reaktioner samt dokumentären från Discovery.

Besöket till visiret på Muskö, se rapport från Sjöhistoriska museet! 

 


Estnisk dokumentär från maj 2019

Se den estniska dokumentären från maj 2019 med svensk text, gå till startsidan näst längst ner, tar ca 30 minuter.

View the Estonian documentary from May 2019 with English subtitles, go to the Start page at the bottom, will take approx. 30 minutes.


Böcker som kan beställas + silvernål