2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow

SEA – Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv. En av de huvudsakliga riktlinjerna vid föreningens bildande och under åren av verksamhet har varit, och är, att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

hemAlltsedan den internationella haverikommissionens (JAIC) slutrapport om förlisningen presenterades, och bristfälligheterna i den blev uppmärksammade och hårt kritiserade, har våra ansträngningar riktats mot att få till stånd en ny och oberoende undersökning. Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa Estoniafrågan till ett definitivt och värdigt slut.

Ladda ner SEA info här:
När-Vem-Vad

Vår käre vän och Estoniakämpe Odd Lundkvist har gått ur tiden. Han och hans familj drabbades hårt av Estoniakatastrofen där dottern Charlotta omkom. Odd ägnade mycket av sin tid efter katastrofen med att söka svar på alla frågor och för att familjen skulle få en chans att begrava sin kära. Han och vi nådde inte fram under hans livstid men vi arbetar vidare i hans anda med övertygelsen om att en dag få ett hedervärt slut på Sveriges största svek i modern tid. Odd blev 99 år och tre månader.