2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow

SEA – Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga

SEA, blev en av de största av de anhörigföreningar som bildades efter katastrofen 1994 och är i dag den enda rikstäckande förening som fortfarande är aktiv. En av de huvudsakliga riktlinjerna vid föreningens bildande och under åren av verksamhet har varit, och är, att alla rimliga ansträngningar bör göras för att omhänderta dem som kan återfinnas i vraket efter Estonia.

hemAlltsedan den internationella haverikommissionens (JAIC) slutrapport om förlisningen presenterades, och bristfälligheterna i den blev uppmärksammade och hårt kritiserade, har våra ansträngningar riktats mot att få till stånd en ny och oberoende undersökning. Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa Estoniafrågan till ett definitivt och värdigt slut.

Ladda ner SEA info här:
När-Vem-Vad

PG: 25 11-4 SWISH: 123 366 2541

Pressmeddelande 2019-09-12

Utställning i Stockholm som invigs 14 september och pågår till 29 september. Läs pressmeddelande (PDF).

SEA kommer att tillsammans med den ideella s k Estoniagruppen (informellt bildad i riksdagen år 2000) högtidlighålla minnet av Estoniakatastrofen lördagen den 28 september 2019 vid Estoniamonumentet på Kungl. Djurgården i Stockholm. Ceremonin kommer att hållas kl. 14 – 15 under närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel.

 

 

Estnisk dokumentär från maj 2019

Estonian documentary from May 2019