2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow

Estoniaaffären

VAD HAR HÄNT UNDER 20 ÅR?

Estonia förliser – 852 människor dör.

Regeringsbeslut: Omkomna eller vrak skall inte bärgas.

Regeringsbeslut: Betongövertäckning – Lag om gravfrid

Haverikommissionen: Klen konstruktion av bogvisiret förorsakade olyckan.

Analysgruppen: Rekommendation – bärga de döda! Avvisas av regeringen.

Regeringen: Ber anhöriga om ursäkt för sitt felaktiga beslut att inte bärga omkomna och tar beslutet en gång till.

Anhöriga, fackliga organisationer, marin expertis m.fl. samt i riksdagsmotioner: Krav på ny haveriutredning. Avslås av regering och riksdag.

Avslöjanden: Förfalskning av dokument, manipulerad videodokumentation samt smuggling av militär materiel.

Europas främsta experter på fartygsstabilitet gör två forskningsstudier av Estonias sjunkförlopp:

Skiljaktiga slutsatser:
långsam slagsida vs snabb slagsida
kapsejsning vs ingen kapsejsning

Forskarnas rekommendation:
Hela Estonias skrov skall inspekteras och dokumenteras.